AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Pôdohospodárske fórum > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Diskusia na poľnohospodárske témy - všeobecne, rozvoj vidieka, legislatíva, poradenstvo...

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 17-12-2017, 14:27   #1
SHR-Jana
člen
 
Registrovaný od: Apr 2017
Príspevky: 22
Počiatočné Poopatrenie 6.3

Čo je to za bldosť v tej výzve
SHR-Jana je offline   Odpovedať s citovaním
Sponzorované odkazy
Starý 17-12-2017, 14:46   #2
juro777
člen
 
Registrovaný od: Dec 2013
Príspevky: 56
Počiatočné Re: Poopatrenie 6.3

A čo konkrétne za blbosť myslíte?
juro777 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 17-12-2017, 16:24   #3
SHR-Jana
člen
 
Registrovaný od: Apr 2017
Príspevky: 22
Počiatočné Re: Poopatrenie 6.3

Keď si prečítaš poriadne celu výzvu a hlavne pozrieš tabulky tak zistiš aka je to sprostosť.
SHR-Jana je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 20-12-2017, 18:50   #4
stathan
člen
 
Registrovaný od: Jul 2015
Príspevky: 18
Počiatočné Re: Poopatrenie 6.3

Zase je to diskriminacne. Este viac ako mlady farmar.
stathan je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 20-12-2017, 19:32   #5
SHR-Jana
člen
 
Registrovaný od: Apr 2017
Príspevky: 22
Počiatočné Re: Poopatrenie 6.3

Ako som vravel.
SHR-Jana je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 25-12-2017, 17:13   #6
Pista22
člen
 
Registrovaný od: Jan 2015
Príspevky: 34
Počiatočné Re: Poopatrenie 6.3

Dobrý deň p. Olos,ďakujeme za Váš e-mail. V tejto súvislosti Vám predkladáme reakciu k jednotlivým otázkam – viď nižšie červeným.S pozdravom

Ing. Andrea Tvrdá

hlavný štátny radca |odbor Riadiaceho orgánu PRV|sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb

MPRV SR

Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava

tel.: +421 2 5926 6508 | mobil: +421 903 650 184

andrea.tvrda@land.gov.sk| www.mprv.sk | http://facebook.com/minagri.srFrom: stefan.olos@centrum.sk [mailto:stefan.olos@centrum.sk]
Sent: Monday, December 18, 2017 7:55 PM
To: Tvrdá Andrea
Subject: opatrenie 6,3 podpora malých polnohospodarskych podnikovDobrý deň p. Ing. Tvrdá

po dnešnom telefonickom rozhovore ohľadom optatrenia 6,3 pripomínam mailom nejasnosti, o ktorých sme sa bavili

1) vyjasenie pojmov v zozname oprávnených komodít živočíšnej výroby

-bahnice

-jarky

-ostatné ovce

termín bahnica a jarka sú definované v nariadení 36/2015§10 odstavec 1. Pojem ostatné ovce som nenašiel nikde definíciu. V centrálnej evicencii hospodárskych zvierat je úžitkovosť oviec a kôz rozlíšená číselne a to nasledovne 1 mlieko,2 mäsa, 3 iné (príloha mailu

Či náhodou ostatné ovce majú mať v CEHZ kód 3, kedže sa zoznam zvierat, resp živočíšna výroba v projekte bude porovnávať s CEHZ

[color="Red"]Do kategórie „ostatné ovce“ patria jahňatá a barani. Označenie druhu produkcie pre ovce v CEHZ nemá žiadny súvis s Tabuľkou rozlíšenia štandardného výstupu v závislosti od komodity uvedenou v bode 2.1.2 výzvy.2) 2.1.1 Malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik[1] v zmysleodporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál, meran&yacu te; štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 7 999 EUR (hodnota štandardného výstupu) s výnimkou komodít ako sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady a dojnice, kde hodnota štandardného výstupu prevyšuje4 000 a neprevyšuje 9 999 EUR.

· Pre výpočet hodnoty ŠV podniku slúžiTabuľka rozlíšenia štandardného výstupu, uvedená v bode 2.1.2.

· Hodnota štandardného výstupu (ŠV) podniku v požadovanom intervale sa preukazuje pri podaní ŽoNFP, a&nbs p;to nasledovne:

– v prípade špeciálnej rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na oprávnené komodity za rok 2017 na sekciu priamych podpôr PPA (v prípade ovocného sadu a vinohradu musí byť predtým s touto pôdou registrovaný v registri sadov vedenom na ÚKSUP-e) - plochy, deklarované v žiadosti o priamu podporu, budú porovnané s výsledkami uvedenými v SAPS po krížových kontrolách PPA;

– v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej relevantnej evidencii (napr. v Centrálnom registri včelstiev, Databáze Slovenského zväzu chovateľov - v prípade králikov) ku dňu predloženia ŽoNFP.

Príručka pre používateľov k definícii MSP tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy. Pre potreby tejto výzvy sa pre výpočet toho, či je žiadateľom mikropodnik, sčítajú údaje za všetky jeho firmy, ktoré ovláda, resp. v ktorých je partnerom bez ohľadu na predmet podnikania.

Tabuľka, ktorá automaticky vypočíta hodnotu ŠV podniku, je uvedená v prílohe č. 3 k Formuláru ŽoNFP.

Z uvedenej podmienky oprávnenosti žiadateľa vyplýva, že na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý v roku 2017 podal žiadosť o p riamu podporu obsahujúcu aj komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia. Táto podmienka sa nevzťahuje na roky 2015 a 2016, ktoré sú referenčnými rokmi na preukázanie vykonávania poľnohospodárskej činnosti v zmysle bodu 2.1.3 výzvy. Oprávneným žiadateľom taktiež nie je poľnohospodársky podnik, ktorého podnikanie v čase predloženia ŽoNFP zahŕňa aj iné poľnohospodárske komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia a/alebo ktorý vykonáva aj inú poľnohospodársku činnosť(napr. poskytovanie služieb v sektore, chov rýb a pod. – preukazuje sa formou čestného vyhlásenia).

Podnik, ktorý v čase podania ŽoNFP dosahuje na oprávnené komodity hodnotu ŠV v zmysle požadovaného intervalu, avšak nespĺňa v prípade ras tlinnej výroby podmienky pre poberanie priamych podpôr(alebo ich nepoberá z iných dôvodov), nie je oprávnený na podporu v rámci tejto výzvy.

Ak sa krížovými kontrolami preukáže, že skutočná plocha žiadateľa, ktorú deklaroval v súvislosti s touto výzvou , je taká, že žiadateľ nespĺňa hodnoty v rámci požadovaného intervalu hodnôt ŠV, žiadateľ nie je oprávnený na podporu v rámci tejto výzvy a bude mu vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.Stále mi nie je jasno s vysvetlením bodu 3. Chápem to takto. Oprávený žiadateľ musí splňať podmienky štandartného výstupu. Štandartný výstup si oprávený žiadateľ môže nastaviť buď zo špeciálnej rastlinnej výroby, alebo živočíšnej výroby, alebo ich kombináciu.

Ak si však štadartný výstup (ŠV) nastaví v podnikatelskom pláne iba zo ŠRV ktorá má svoje oprávnené komodity a v roku 2017 si podal žiadosť o priamu podporu obsahujúcu aj komodity, ktoré nie sú v zozname, nie je oprávnený podnik.

Hodnotu ŠV v požadovanom intervale je nutné preukázať pri podaní žiadosti a ako z poznámky pod čiarou č. 4 vyplýva, na podporu je oprávnený len taký podnik, ktorý v roku 2017 „nevyrábal“ iné komodity, ako sú komodity uvedené v Tabuľke rozlíšenia ŠV (bod 2.1.2 výzvy) a dosahuje z ich „výroby“ hodnotu ŠV v požadovanom intervale. Ďalšou podmienkou oprávnenosti je podnikateľský plán, ktorý taktiež musí byť zameraný len na komodity uvedené v danej Tabuľke rozlíšenia, pričom nemusí ísť o tie isté komodity, ktorými preukazoval dosiahnutie ŠV pri podaní žiadosti, avšak ich plánovaná hodnota musí byť rovnaká alebo vyššia ako hodnota ŠV preukázaná pri podaní ŽoNFP.
Priame podpory
Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR.

Priame podpory sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ. Všetky informácie, legislatívu, formuláre a príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov) uverejňuje PPA na internetovej stránke.

Zoznam aktuálnych priamych podpôr:

1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

Schémy oddelených priamych platieb:

a. prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu,tzv. SAPS),

b. platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie,

c. platba pre mladých poľnohospodárov.


Schémy viazaných priamych platieb:

d. platba na pestovanie cukrovej repy,

e. platba na pestovanie chmeľu,

f. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou,

g. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou,

h. platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou,

i. platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou,

j. platba na pestovanie rajčiakov,

k. platba na chov bahníc, jariek a kôz,

l. platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,

platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka. Nikde v zozname som však nenašiel priamu podporu na akúkoľvek komoditu, pretože sa jedná o paušálnu platbu na plochu, kde je rozlíšené, či sa jedná o ttp, ornú pôdu. Žiadna plodina však nie je v našom systéme priamych platieb nejako zvýhodnená
Pista22 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 25-12-2017, 17:14   #7
Pista22
člen
 
Registrovaný od: Jan 2015
Príspevky: 34
Počiatočné Re: Poopatrenie 6.3

Ak si však však svoj podnikateľský plán nastavím iba na ŽV, v priamych podporách je schéma viazaných platieb aj na niektoré druhy HZ, ktoré sú tak isto oprávnené komodity v štandartnom výstupe.

Ale zároveň nemôžete tvrdiť a nikdy neobstojí tvrdenie, že ten žiadateľ, ktorý si žiada o priame podpory, tzv, dotácie je to pre neho zdroj príjmu, je úplne zlé tvrdenie. Dotácia, ako hlavný zdroj príjmu je iba pre podvodníkov, ktorí nič nerobia , iba čakajú na vyplatenie priamych platieb. v tom prípade je to čistý príjem 200 e /1ha

pre tých poctivých je to však kompenzácia časti nákladov spojená s hospodárením na pôde. príplatky za horské oblasti, biotopy a podobne slúžia na dorovnanie straty, ktorá vznikla s určitými obmedzeniami - zákaz hnojenia, obmedzenie intenzifikačných faktorov a podobne. Preto vy, ako úradníci na ministerstve nemôžete tvrdiť, že keď si žiadam o priamu podporu na plochu, nie plodinu, som akože bohatší a pre môj podnik je to určitý príjem, nie je vôbec pravdivá, a to aj z dôvôdu, že PPA nie je schopná ani len vyplatiť priame platby v roku podania žiadosti a tento teoretický príjem sa tým pádom nemôže preniesť do daňového priznania, ktoré je súčasťou žiadosti.

Chcem vás týmto poprosiť o vyjasnenie termínov a nejasností, pretože ako potencionálny žiadateľ o podporu malých poľnohospodárskych podnikov som v tom, že keď chcem svoj podnikateľský plán potaviť na živočíšnej výrobe, žiadosť o priamu platbu na plochu nemôže a nesmie byť prekážkou, pretože nemáme garantované žiadnym zákonom, že žiadateľovi o priamu platbu bude aj vyhovené, a ako píše vo svojich stanoviskách PPA, na priame platby neexistuje právny nárok.

V zmysle čl. 5(2) nariadenia (EÚ) č. 807/2014 členské štáty museli v PRV zadefinovať ako podmienku pre vstup do podopatrenia 6.3 hornú a dolnú hranicu výrobného potenciálu poľnohospodárskeho podniku meraného štandardným výstupom. SR zadefinovalo uvedené hranice (interval) štandardného výstupu na základe hodnoty ŠV na presne stanovený zoznam komodít uvedených v Tabuľke rozlíšenia ŠV, ktorých producentov a zároveň ktorých ďalšiu výrobu chce podporiť.

Na základe takto nastaveného podopatrenia, schváleného Európskou komisiou, sú oprávnenými podnikmi na podporu z podopatrenia 6.3 len podniky, ktoré v roku 2017 „vyrábali“ len komodity uvedené v danej tabuľke rozlíšenia ŠV, t.j. cieľom podopatrenia je podpora ekonomickej životaschopnosti malých fariem, ktoré sa sústreďujú výlučne na produkciu určitej konkrétnej škály poľnohospodárskych produktov.

Poľnohospodársky podnik, ktorý v roku 2017 zároveň požiadal o priamu platbu na iné plodiny alebo na TTP, nie je oprávnený na podporu z tohto podopatrenia, pretože výrobný potenciál takéhoto podniku je iný ako výrobný potenciál podniku vyrábajúceho v roku 2017 len produkty z Tabuľky rozlíšenia ŠV.

Oprávneným žiadateľom taktiež nie je poľnohospodársky podnik, ktorého podnikanie v čase predloženia ŽoNFP zahŕňa aj iné poľnohospodárske komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia a/alebo ktorý vykonáva aj inú poľnohospodársku činnosť (napr. poskytovanie služieb v sektore, chov rýb a pod. – preukazuje sa formou čestného vyhlásenia).

Za odpoveď ďakujem,

S pozdravom,
Pista22 je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je zapnutý/í
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 13:05.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..