AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR > Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum)
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) Tu môžete klásť otázky ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odpovedať
 
Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Starý 16-05-2019, 13:47   #1
Erik22
člen
 
Registrovaný od: Oct 2015
Príspevky: 3
Počiatočné Výzva na vydanie pozemkov

Dobrý deň, mám vo vlastníctve a nájme pozemky od známych vlastníkov v katastri po komasácii, čiže v reg "C". Na pozemkoch hospodári Agrofirma. Vyzval som spoločnosť na vydanie pozemkov na svoje vlastnené aj prenajaté pozemky. Odmietli mi ich vydať, pretože vraj podľa zákona má právo vyzvať na upustenie len vlastník, a nie nájomca. Postupovali správne?
K pozemkom sa neviem dostať niekoľko rokov, vždy ma prekvapia nejakou novou prekážkou k vydaniu.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Erik22 je offline   Odpovedať s citovaním
Starý 30-05-2019, 13:37   #2
Odbor komunikácie 1
Moderátor
 
Odbor komunikácie 1's Avatar
 
Registrovaný od: May 2011
Príspevky: 285
Počiatočné Re: Výzva na vydanie pozemkov

Dobrý deň,

pri našej odpovedi na Vašu žiadosť vychádzame výlučne z informácií uvedených vo Vašej žiadosti.
Ako uvádzate, vlastníte pozemky evidované v registri C (po pozemkových úpravách) a vyzvali ste spoločnosť hospodáriacu na Vašich a prenajatých pozemkoch na vydanie týchto pozemkov. Z dostupných informácií nie je možné posúdiť o aké prenajaté pozemky a o aké konkrétne nájomné zmluvy ide. Zároveň nie je možné posúdiť časové hľadisko, v akom období došlo k pozemkovým úpravám a či následne po pozemkových úpravách došlo uzavretiu nových nájomných zmlúv. Z veľmi všeobecného a neúplného rozsahu poskytnutých informácií, nie je možné situáciu reálne zhodnotiť a zaujať k nej jednoznačné stanovisko.

Vychádzame z predpokladu, že po pozemkových úpravách vlastníte pozemky evidované v KN-C registri v 1/1.
Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) „Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a) Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností, upravenú podľa § 13 ods. 1.“

Podľa § 14 ods. 9 zákona č. 330/1991 Zb. „Právo na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov podľa odseku 8 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem, okrem doterajšieho nájomcu, aj mladý poľnohospodár10b) alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku,10d) ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu,10e) a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky. Slovenský pozemkový fond prednostne prenajme mladému poľnohospodárovi10b) alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku10d) prenajať pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac však do výmery 28 ha.“

Či došlo k uzatvoreniu nových nájomných zmlúv, alebo na základe akého titulu spomínaná Agrofirma pozemky naďalej užíva, z Vašich informácií nie je zrejmé.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 504/2003 Z.z.“)
„Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody alebo ak ide o pozemok, na ktorom nebola založená úroda, do konca príslušného kalendárneho roka.“.

Vyššie citované zákonné ustanovenie § 12 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. definuje, kto je oprávnený predložiť výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku užívateľovi pozemku bez nájomnej zmluvy. Je ním vlastník pozemku. Čo však nevylučuje možnosť konať v mene vlastníka aj inej osobe, ak je k tomu oprávnená napr. splnomocnením.

Žiaľ, ako sme už uviedli, z dostupných informácií Vám nevieme dať inú odpoveď.
Musíme tiež upozorniť, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nepodáva výklad zákonov ani nemá kompetencie vstupovať do súkromnoprávnych vzťahov a teda ani do nájomných vzťahov.

V prípade nejasností a ďalších otázok Vám odporúčame obrátiť sa na miestne príslušný Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu, ktorého odborní pracovníci Vám poskytnú všetky potrebné informácie a ozrejmia možnosti ďalšieho postupu v danej veci.
__________________
S pozdravom

Odbor komunikácie a marketingu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
e-mail: info@land.gov.sk
Odbor komunikácie 1 je offline   Odpovedať s citovaním
Odpovedať


Práca s témou Vyhľadávanie v téme
Vyhľadávanie v téme:

Rozšírené hľadanie

Pravidlá prispievania
- nemôžete začať novú tému
- nemôžete odpovedať na príspevky
- nemôžete posielať príspevky s prílohami
- nemôžete upravovať vaše príspevky

vB kód je zapnutý/í
Smajlícizapnutý/í
[IMG] kód je zapnutý/í
HTML kód je vypnutý
Prejdi na


Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 05:36.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..