AgroFórum  

Naspäť   AgroFórum > Hľadaj v diskusiách
Registrácia FAQ (otázky a odpovede) Zoznam členov Kalendár Hľadaj Dnešné príspevky Označ fóra ako prečítané

Zobrazujem 1 až 25 z 500
Hľadanie trvalo 0.06 sekúnd.
Hľadaj: Príspevok poslal: Odbor komunikácie 1
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 02-03-2021, 07:31
Reakcie: 1
Zobrazenia: 11,445
Re: Vrátenie a prevzatie poľnohospodárskeho pozemku

Dobrý deň,

hneď na úvod Vás musíme upozorniť, že ministerstvo nemá kompetencie a nie je oprávnené vstupovať do súkromnoprávnych vzťahov a teda ani do nájomných a užívacích vzťahov, nie je oprávnené...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 17-09-2020, 08:56
Reakcie: 1
Zobrazenia: 5,401
Re: Vratenie a prevzatie polnohospodarskeho pozemku

Dobrý deň,

hneď na úvod Vás musíme upozorniť, že ministerstvo nemá kompetencie a nie je oprávnené vstupovať do súkromnoprávnych vzťahov a teda ani do nájomných a užívacích vzťahov, nie je oprávnené...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 07-09-2020, 11:22
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,440
Re: stavba rodinného domu na hranici ochranného pásma lesa

Dobrý deň,

Obdobné otázky už boli v minulosti na agrofóre riešené a podľa vyjadrenia príslušnej sekcie sú tieto stanoviská stále aktuálne a platné, preto si Vám dovoľujeme zaslať odkazy na tieto...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 23-10-2019, 12:16
Reakcie: 1
Zobrazenia: 6,431
Re: verejný obstarávateľ ako potravinársky podnik

Dobrý deň,

zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami sa vzťahuje na odberateľov a dodávateľov potravín.
Podľa § 2 písm. b) zákona o neprimeraných podmienkach: „odberateľom je...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 08-10-2019, 14:34
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,224
Re: Založenie ovocného sadu

Dobrý deň,

pred výsadbou je potrebné získať záväzné stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (ktorým je pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu) na základe projektu na zriadenie...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 24-09-2019, 10:22
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,334
Re: Pladba pre mladého poľnohospodára

Dobrý deň,

v zmysle § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 17-09-2019, 08:34
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,953
Re: Dotácia na poľnohospodársku techniku.

Dobrý deň,

v súčasnej dobe sa pripravuje len základná európska legislatíva pre budúce programové obdobie 2021-2027. Z tejto legislatívy bude možné vychádzať pri príprave strategického dokumentu...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 02-09-2019, 12:35
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,709
Re: otázka "Zelená nafta"

Dobrý deň,

vzhľadom na potrebu jednoznačného preverenia plnenia podmienok na podanie žiadosti je potrebné preukázať, že žiadateľ je aktuálne stále evidovaným SHR a aké má IČO. Tieto údaje nie sú...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 15-07-2019, 08:15
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,787
Re: Výzva č. 41/PRV/2019

Dobrý deň,

podľa bodu 2.8.7 výzvy č. 41/PRV/2019 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 15-07-2019, 08:13
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,692
Re: cena za nájom poľnohospodárske pôdy

Dobrý deň,


„Obvyklá výška nájomného“ stanovená podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 17-06-2019, 10:36
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,477
Re: dualna kvalita

Dobrý deň,

potravinársky segment bude mať na starosti ŠVPS SR, pričom časť týkajúca sa nepotravinárskeho segmentu by mala riešiť Slovenská obchodná inšpekcia.
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 30-05-2019, 12:37
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,834
Re: Výzva na vydanie pozemkov

Dobrý deň,

pri našej odpovedi na Vašu žiadosť vychádzame výlučne z informácií uvedených vo Vašej žiadosti.
Ako uvádzate, vlastníte pozemky evidované v registri C (po pozemkových úpravách) a vyzvali...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 14-05-2019, 11:29
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,178
Re: TTP čistenie

Dobrý deň,

v zmysle platnej legislatívy EÚ je „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ akákoľvek poľnohospodárska plocha podniku, ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť, alebo ak sa plocha...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 07-05-2019, 14:00
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,239
Re: Odpoved na žiadosť o vyjadrenie

Dobrý deň,

Váš dotaz smerujte na email: [email protected]

http://www.apa.sk/kontakt-verejnost
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 11-04-2019, 08:34
Reakcie: 1
Zobrazenia: 3,006
Re: pestovateľská pálenica

Dobrý deň,

- Postup pri vydávaní povolenia upravuje zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
- Forma žiadosti závisí od toho, či máte záujem vyrábať lieh ako fyzická osoba (§ 3 ods....
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 09-04-2019, 09:00
Reakcie: 1
Zobrazenia: 3,081
Re: greening

Dobrý deň,

v zmysle platnej legislatívy je žiadateľ o priame platby v prípade, že jeho nahlásená orná pôda pokrýva viac ako 15 hektárov vrátane, povinný zabezpečiť, aby plocha zodpovedajúca aspoň 5...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 09-04-2019, 07:54
Reakcie: 1
Zobrazenia: 4,879
Re: Dotacie na lúky a pasienky

Dobrý deň,

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 08-03-2019, 15:41
Reakcie: 1
Shr
Zobrazenia: 2,606
Re: Shr

Dobrý deň,

ak sa fyzická osoba raz stane samostatne hospodáriacim roľníkom v dôsledku zápisu do evidencie SHR obcou, tak ním je až dovtedy, kým nebude vymazaná z evidencie SHR tou istou...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-02-2019, 08:51
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,066
Re: z 503/2004 - Prednostne pravo na najom pozemkov

Dobrý deň,

cukrová repa je podľa nariadenia vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín zaradená medzi poľné plodiny - REPY, nie medzi...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-02-2019, 08:51
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,100
Re: Výzva 4.2

Dobrý deň,

v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 je podpora na spracovanie poľnohospodárskych produktov je poskytovaná prostredníctvom podopatrenia 4.2 „Podpora pre investície na...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 18-02-2019, 08:48
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,502
Re: polnohospodarske pojmy

Dobrý deň,

poľnohospodárska plodina:
Plodina je úžitková rastlina. Neexistuje žiadna definícia. V EÚ môžeme pod poľnohospodárskou plodinou rozumieť položku Spoločného katalógu poľnohospodárskych...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 29-01-2019, 11:55
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,273
Re: Pozemkové úpravy - Čo teraz?

Dobrý deň,

v danej veci bolo podané odvolanie a ešte nie je v tomto smere vydané právoplatné rozhodnutie, takže z uvedeného vyplýva, že Úrad pre verejné obstarávanie nič právoplatne nezamietol.
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 29-01-2019, 11:54
Reakcie: 1
Zobrazenia: 1,852
Re: Zákaz používať suroviny od drobných farmárov na podnikanie

Dobrý deň,

Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z .z. je zamerané výlučne na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ustanovuje výnimky z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskej...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 24-01-2019, 14:28
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,510
Re: súkromná výroba destilátu

Dobrý deň,

v zmysle zákona č. 290/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011...
Fórum: Fórum ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (moderované fórum) 24-01-2019, 14:26
Reakcie: 1
Zobrazenia: 2,064
Re: Oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Dobrý deň,

Áno zoznam existuje.

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka (v znení č. 163/2015 Z....
Zobrazujem 1 až 25 z 500

 
Prejdi na

Všetky časové údaje sú vo "svetovom čase" +1 hodiny. Teraz je 09:19.


Fórum používa : vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2006 Agroinštitút Nitra, š.p..